in-for-ma-ti-ca (de ~ (v.))
     1 leer van de mechanische verzameling en verwerking van informatie => computerkunde

in-ge-nieur (de ~ (m.), ~s)
     1 academicus die een technische opleiding heeft gevolgd
     2 afgestudeerde aan een hogere technische school, textielschool of agrarische academie